Διαδικασία αξιολόγησης Αναρτημένων Εργασιών

Σε μία προσπάθεια συνολικής ανανέωσης και ριζικής αναβάθμισης της ποιότητας του Συνεδρίου, αποφασίσαμε να μην παραμελήσουμε τις αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters), αλλά να προβούμε στην βράβευση των καλύτερων αναρτημένων ερευνητικών εργασιών. Περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση των προς βράβευση ανακοινώσεων:

Αρχικά, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές απέστειλαν την περίληψη (abstract) της εργασίας τους. (Οι οδηγίες για την συγγραφή και την υποβολή της εργασίας βρίσκονταν εδώ, ενώ η φόρμα για την υποβολή της εδώ με τίτλο “Αναρτημένη Εργασία προς Βράβευση”.) Ακολούθως, αυτές αξιολογήθηκαν από ομάδα φοιτητών (οι οποίοι δεν είχαν αποστείλει αναρτημένη ανακοίνωση) του Τμήματος Ιατρικής – με σκοπό την ένταξη των φοιτητών στην διαδικασία αξιολόγησης κι απόκτησης εμπειριών σχετικά με την κρίση εργασιών –, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένους άξονες αξιολόγησης (αντίστοιχους με αυτούς της αξιολόγησης των προς βράβευση προφορικών εργασιών και σύμφωνους με το Καταστατικό), αξιολόγησαν τις περιλήψεις και κατέληξαν έπειτα από συζήτηση στις δώδεκα (12) καλύτερες εργασίες. Αυτές στη συνέχεια εστάλησαν ανώνυμα σε 3 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής, προκειμένου να βαθμολογηθούν αναλυτικά.

Κατόπιν και αυτής της βαθμολόγησης, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των εργασιών, η οποία ανέδειξε την υψηλότερα βαθμολογημένη εργασία. Αυτή η μία (1) εργασία θα λάβει τιμητικό έπαινο και βραβείο στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου, όπου θα είναι επίσης διαθέσιμες και οι βαθμολογίες όλων των υπόλοιπων εργασιών.

Σημαντικά Στοιχεία

Αν έχεις οποιαδήποτε απορία ή θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας