Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση

Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) – Παράρτημα Λάρισας

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Από Παρασκευή 12 Μαΐου έως Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Τόπος Διεξαγωγής

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή Βιόπολις, Μεζούρλο.

Γλώσσα Συνεδρίου

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Μοριοδότηση

Το Συνέδριο θα αξιολογηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) αμοιβαία αναγνωρίσιμα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)

Οι κονκάρδες παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο στους συνεδριακούς χώρους. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τις συνεδριακές αίθουσες. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των συνέδρων.

Εγγραφές

Η εγγραφή στο 23o Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (23o Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.) και 11o Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών είναι μία και ενιαία και σας παρέχει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε όλες τις εργασίες του συνεδρίου.

 

Κατηγορία Συνέδρων Προεγγραφές έως
31 Μαρτίου 2017
Εγγραφές μετά τις
01 Απριλίου 2017
Μέλη Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., Ε.Ε.Φ.Ο.Ε. 25 € 30 €
Φοιτητές Ιατρικής – Μη μέλη Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., Ε.Ε.Φ.Ο.Ε 30 € 35 €
Φοιτητές άλλων Τμημάτων 30 € 35 €
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 30 € 35 €
Διδακτορικοί Φοιτητές 30 € 35 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί 30 € 35 €
Ειδικευμένοι Ιατροί 35 € 40 €
Επαγγελματίες άλλων κλάδων υγείας 35 € 40 €

Γραμματεία Συνεδρίου

Leonardo PCO Triaena

Σημαντικά Στοιχεία

Αν έχεις οποιαδήποτε απορία ή θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας