Τι είναι το Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.

Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε) το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο, αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) με συμμετοχή φοιτητών από όλες της Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, από αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, από μη ιατρικά αλλά παρεμφερή τμήματα καθώς και καθηγητών από όλη την επικράτεια και διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο θεσμό του φοιτητικού κόσμου που τυγχάνει πανευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες ποικίλου περιεχομένου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: το Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδας,σεμινάρια πρακτικών ιατρικών δεξιοτήτων, κλινικά φροντιστήρια, ομιλίες διεθνώς αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων καθηγητών, η Ολυμπιάδα Ιατρικών γνώσεων, όπως επίσης πλήθος από ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις και στρογγυλές τράπεζες ευρείας θεματολογίας που διαμορφώνουν άλλωστε τον ακρογωνιαίο λίθο των δρώμενων του Συνεδρίου.

Όσον αφορά την Ε.Ε.Φ.Ι.Ε, αποτελεί Αστική Εταιρεία, μη Κερδοσκοπική, μη Κυβερνητική με πολλαπλή δραστηριοποίηση στα πλαίσια της Ιατρικής Επιστήμης και του εθελοντισμού. Ασχολείται με θέματα επιστημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια, εκπαιδευτικά συμπόσια, σεμινάρια εκμάθησης πρακτικών δεξιοτήτων και εθελοντικά προγράμματα παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Σημαντικά Στοιχεία

Αν έχεις οποιαδήποτε απορία ή θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας