Πληροφορίες διαγωνισμού για την Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Το παράρτημα Λάρισας της Επιστημονικής Εταιρίας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας σας καλωσορίζει στην 21η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης!

Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε, στο πλαίσιο του 23ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, την Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης στην Λάρισα. Η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης αποτελεί πια καθιερωμένο θεσμό του συνεδρίου και μετρά πλέον 21 χρόνια αδιάληπτης διεξαγωγής. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση λοιπόν, έχοντας ως κριτήριο τον ευγενή συναγωνισμό, στοχεύουμε στην απόκτηση νέων γνώσεων οι οποίες θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι και θα μας καθοδηγήσουν στην μετέπειτα πορεία μας, στο συνεχές ταξίδι μας για μάθηση.

Μερικές συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες για την Ολυμπιάδα:

Τι είναι η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης;

H Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης αποτελεί έναν διαγωνισμό γνώσεων, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από όλο το φάσμα της ύλης των ιατρικών σπουδών.

Ποιος τη διοργανώνει; 

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού υπεύθυνη είναι η Επιτροπή της 21ης Ολυμπιάδας Ιατρικής Γνώσης, αποτελούμενη από φοιτητές-μέλη του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΕΦΙΕ, ενώ την επιλογή και επιστημονική επιμέλεια των θεμάτων έχει η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Ποια θα είναι η δομή διαγωνισμού;

Η 21η Ολυμπιάδα Ιατρικής γνώσης απαρτίζεται από δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στην Ολυμπιάδα των προκλινικών γνώσεων, με ερωτήσεις πάνω σε μαθήματα των πρώτων ετών φοίτησης στην Ιατρική Σχολή. Το δεύτερο μέρος είναι η Ολυμπιάδα των κλινικών γνώσεων, οι ερωτήσεις της οποίας επικεντρώνονται κυρίως σε κλινικά περιστατικά.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω την 21η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης;

Η συμμετοχή σε κάθε ένα από τα δύο μέρη του διαγωνισμού μπορεί να είναι είτε ατομική (1) , είτε σε ομάδες των δύο (2) ή τριών (3) ατόμων. Η διεξαγωγή τους θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα και κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα, αν επιθυμεί, να λάβει μέρος και στα δύο μέρη του διαγωνισμού, είτε με την ίδια, είτε με διαφορετική ομάδα. Δεν υπάρχει ο περιορισμός της αντίστοιχης συμμετοχής στο προκλινικό ή κλινικό μέρος της Ολυμπιάδας ανάλογα του έτους φοίτησης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, εκτός από τους φοιτητές των Ιατρικών Σχολών έχουν και φοιτητές από όλα τα τμήματα (ΑΕΙ και ΤΕΙ). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η προεγγραφή στο 23ο ΕΣΦΙΕ και η δήλωση συμμετοχής στην 21η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης. Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 31η Μαρτίου 2017. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, οι δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές. Αν και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από συμμετέχοντες επιτόπου, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα δεν έχει κάποια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και αποτελεί μέρος των καθιερωμένων συνεδριακών δραστηριοτήτων του ΕΣΦΙΕ.

Ποιος δεν μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό;

Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν τα μέλη της Επιτροπής της 21ης Ολυμπιάδας Ιατρικής Γνώσης, οι υπεύθυνοι των επιμέρους Παραρτημάτων για την Οργάνωση της Ολυμπιάδας καθώς και τα μέλη εκείνα της Οργανωτικής Επιτροπής που θα εμπλακούν στη διεξαγωγή της.

Πού μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στον διαγωνισμό;

Η δήλωση ενδιαφέροντος για την 21η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης γίνεται μέσω του επίσημου site του Συνεδρίου. Μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη φόρμα εδώ. Κάθε δήλωση αφορά σε μία και μόνο συμμετοχή (ατομική ή ομαδική). Για τη συμμετοχή και στα δύο τμήματα του διαγωνισμού, απαιτείται η επανάληψη της δήλωσης με την συμπλήρωση των κατάλληλων πεδίων. Εάν συμμετέχετε σε κάποια Στρογγυλή Τράπεζα, συμπληρώστε το αντίστοιχο πλαίσιο στη δήλωση με τον κωδικό της που έχει δοθεί στον Συντονιστή της τράπεζας. Εάν δεν συμμετέχετε σε κάποια Στρογγυλή Τράπεζα, συμπληρώστε το αντίστοιχο πλαίσιο στη δήλωση με 0.

Σε ποια γλώσσα θα είναι γραμμένες οι ερωτήσεις;

Τα θέματα του διαγωνισμού θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Θα υπάρξει διάκριση για τους συμμετέχοντες;

Ανάλογα με τη βαθμολογία που θα καταφέρει να συγκεντρώσει η κάθε ομάδα, θα απονεμηθούν βραβεία στις ομάδες των πρώτων θέσεων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή των βραβείων θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου. Τα βραβεία ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και θα απονεμηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.

Έχω και άλλες απορίες, πού μπορώ να απευθυνθώ;

Για οποιαδήποτε επιπλέον ερώτημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της αντίστοιχης φόρμας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που θα βρείτε στο site.

Σημαντικά Στοιχεία

Αν έχεις οποιαδήποτε απορία ή θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας