Κατανομή Στρογγυλών Τραπεζών

Οι Στρογγυλές Τράπεζες αποτελούν, μαζί με τις Ελεύθερες Ανακοινώσεις, τις δραστηριότητες του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος όπου οι φοιτητές καλούνται να ανέβουν στο βήμα και να πραγματοποιήσουν μία ομιλία μπροστά σε κοινό, για ένα θέμα που έχουν μελετήσει σε βάθος. Κάτι τέτοιο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για έναν φοιτητή δίχως πρότερη εμπειρία σε παρουσιάσεις και ομιλίες αμιγώς ιατρικού περιεχομένου. Λάβαμε σοβαρά υπόψιν, λοιπόν, ότι πρωταρχικός στόχος κάθε ΕΣΦΙΕ είναι να δοθούν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και να αποκομιστούν οι απαραίτητες εμπειρίες ώστε καθένας, ως εν δυνάμει μέλος της αυριανής ιατρικής κοινότητας, να πορευτεί σθεναρά προς την επαγγελματική καταξίωση και την αριστεία. Γι’ αυτό και θεωρήσαμε απαραίτητο οι Στρογγυλές Τράπεζες να ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου με τρόπο σαφή και ορθολογικό.

Έτσι, επιδιώξαμε το επιστημονικό πρόγραμμα του ΕΣΦΙΕ, ο πυλώνας του συνεδρίου, να δομηθεί πάνω σε σαφείς άξονες, με σαφείς στόχους την επιστημονική αναβάθμιση του συνεδρίου, αλλά και τη διευκόλυνση των συνέδρων να παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες θεματικές ενότητες τους ενδιαφέρουν.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι δύο θεμελιώδεις στόχοι μας, αρχικά συγκεντρώθηκαν τα προγράμματα παλαιότερων ΕΣΦΙΕ, τα οποία αποδελτιώθηκαν και επεξεργάστηκαν στατιστικά ως προς διάφορες παραμέτρους, προκειμένου να παρατηρήσουμε πού ακριβώς κινούνταν η δόμηση του προγράμματος τα προηγούμενα χρόνια. Ακολούθως, καθορίστηκαν επακριβώς οι άξονες βάσει των οποίων θα καταρτιζόταν το πρόγραμμα, αναφορικά κυρίως με την κατανομή των Στρογγυλών Τραπεζών, κι αφού ορίστηκε ως ποσοστό Χ για κάθε Παράρτημα ο αριθμός των Τραπεζών κάθε πόλης επί του συνολικού αριθμού των Τραπεζών των τραπεζών, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 1. Διαμορφώθηκαν 4 ωρολογιακές ζώνες τοποθέτησης Τραπεζών:
  • Ζώνη 1: Περιλαμβάνει τις «ακραίες ώρες» κάθε ημέρας του Συνεδρίου, δηλαδή νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα.
  • Ζώνη 2: Περιλαμβάνει τις ώρες αμέσως μετά τη Ζώνη 1.
  • Ζώνη 3: Περιλαμβάνει τις ώρες πριν και μετά τη μεσημβρινή διακοπή.
  • Ζώνη 4: Περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες ώρες.

  Λαμβάνοντας υπόψιν το ποσοστό Χ, οι ωρολογιακές θέσεις κάθε ζώνης δόθηκαν ομοιόμορφα σε κάθε πόλη.

 2. Αποφασίστηκε πως ο μέγιστος αριθμός Τραπεζών της ίδιας πόλης που θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα δε θα υπερβαίνει τις 2 και καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι φορές που αυτό παρατηρείται μέσα στο πρόγραμμα.
 3. Οι Τράπεζες διαχωρίστηκαν βάσει του θέματος που πραγματεύονται σε 4 Γνωστικά Αντικείμενα (Βασικών Επιστημών, Κλινικοεργαστηριακό, Παθολογικό, Χειρουργικό) κι έπειτα κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα στις 3 ημέρες του Συνεδρίου στις ωρολογιακές θέσεις των πόλεων.
 4. Κάθε ωρολογιακό session προβλέφθηκε να μην είναι μονοθεματικό, αλλά να προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης δραστηριοτήτων σχετικών με τουλάχιστον 3 από τα 4 Γνωστικά Αντικείμενα.
 5. Καθορίστηκε ότι όλα τα Παραρτήματα δικαιούνται συγκεκριμένο αναλογικά, βάσει ποσοστού Χ, αριθμό Τραπεζών στις 3 μεγαλύτερες αίθουσες του συνεδριακού χώρου. Έτσι, αρχικά δόθηκαν οι αντίστοιχες ωρολογιακές θέσεις σε κάθε Παράρτημα και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνολική κλήρωση τόσο για την κατανομή των Τραπεζών κάθε Παραρτήματος στις ήδη προκαθορισμένες ωρολογιακές θέσεις, όσο και για την κατανομή των Τραπεζών στις προκαθορισμένες θέσεις των 3 μεγαλύτερων αιθουσών του συνεδριακού χώρου και στις υπόλοιπες αίθουσες.

Τέλος, προς αποφυγή πιθανών αλληλοεπικαλύψεων των δραστηριοτήτων των συνέδρων, η έναρξη των δηλώσεων για συμμετοχή στα προσφερόμενα workshops έχει δρομολογηθεί για χρονική στιγμή μεταγενέστερη της ανακοίνωσης του επίσημου προγράμματος του Συνεδρίου, ενώ ο χρόνος διεξαγωγής του session της Ολυμπιάδα Ιατρικών Γνώσεων θα καθοριστεί μετά το τέλος των δηλώσεων συμμετοχής, ώστε να μη δημιουργεί πρόβλημα με ταυτόχρονη διεξαγωγή κάποιας Στρογγυλής Τράπεζας.

Σημαντικά Στοιχεία

Αν έχεις οποιαδήποτε απορία ή θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας